Muddring av strand:
Tillförlitliga vatten-voch strandbyggnadstjänster i Västnyland

J-E Holmberg Ab är till din hjälp och är en tillförlitlig aktör inom allt som har med muddring, strandbyggnation och bryggor att göra.

Muddring av stränder i västra Nyland

(Esbo, Kyrkslätt, Sjundeå, Lojo, Ingå, Raseborg och Hangö)

Ruoppauskone matkalla kohteeseen

Vad innebär muddring?

Muddring innebär maskinell borttagning av jordmaterial och slam från botten av ett vattenområde.

För alla muddringar skall det göras en anmälan till NTM-centralen senast 30 dygn före arbetet påbörjas. En större muddring (till exempel om muddringsmassorna överstiger 500m3 eller om strandlinjen behöver ändras) kräver lov från Regionförvaltningsverket och möjligen också från kommunen.

Läs mera här eller NTM-centralens anvisningar härifrån

Planering av en muddring

Alla platser är olika och därför är en noggrann planering av en muddring viktig. Muddringens beställare är alltid ansvarig för alla lov. Då man planerar en muddring lönar det alltid att vända sig till yrkeskunniga

Vi planerar muddringar och sköter om anmälan till grannar och vattenområdets ägare. Anmälan och lovansökan till myndigheter gör vi också för kundens del om så önskas.

Vad är ditt muddringsbehov?

Vi kartlägger ditt muddringsbehov och gör kostnadsberäkningar. Vi har kunnande, erfarenhet och utrustning för såväl små som stora muddringar. Muddringsarbetena förverkligar vi alltid själva.

Ring och fråga mera av Jan-Erik på numret 040-5626352

J-E Holmberg Oy Ab

rannan ruoppauskone saaristo tehtävällä

Yrkeskunniga inom jord-och vattenbyggnad:

J-E Holmberg Oy Ab är grundat år 2005 och har bred erfarenhet av jord- och vattenbyggnadsarbeten. Företagets verksamhetspunkt finns i Barösund i Ingå, men verksamhetsområdet är hela Västnyland. Idag jobbar fyra personer, förutom ägaren Jan-Erik Holmberg, i företaget.

Till vår kundkrets hör huvudsakligen stug- och egnahemshusägare samt väglag. Också kommuner, städer, lantbruksföretagare, föreningar och olika företag hör till våra kunder.

Vi utför alla arbeten med yrkeskunskap och vi kommer till platsen antingen land- eller sjövägen. Ta bara kontakt så planerar vi en lösning som passar just dig!

Galleri

J-E Holmberg Oy Ab

Alla vattenbyggnadsarbeten med yrkeskunskap och enligt överenskomna tidtabeller.

Kontakta Oss

Företaget

J-E Holmberg Oy Ab: 1993689-6

Espingsvägen 77a, 10270 BARÖSUND

E-post

info(a)jeholmberg.fi